Cảm âm Gặp Người Đúng Lúc

Loading...
Cảm âm Gặp Người Đúng Lúc

Cảm âm: Gặp Người Đúng Lúc
Tên Khác: Đúng Lúc Gặp Gỡ Người, Gặp Em Đúng Lúc
Nhạc Hoa: 刚好遇见你
Ca sĩ thể hiện: Lý Ngọc Cương 李玉刚

Cảm âm Gặp Người Đúng Lúc

Do Fa Sol Fa, Fa Fa Sol Fa
Fa Fa Sol La Re2 Mi2 Fa2
Re2 Re2 Do2 Do2 La Fa Sol
Do Fa Sol Fa, Fa Fa Sol La
Fa Fa Sol La Re2 Mi2 Fa2
Re2 Re2 Do2 Do2 Re2 La Sol

Fa Fa Re Fa Re Re2 Do2 Do2
Re2 Do2 Do2 Re2 La Fa Sol
Fa Fa Fa Re Fa2 Sol2 Fa2
Fa2 Re2 Do2 La Do2 Sol
Fa Mi Fa Re Fa2 Re2 Re2
Re2 Do2 Do2 Re2 La Do2 Sol
Fa Mi Fa Mi Fa, Fa Sol La Sol Fa Mi Fa

Lời Bài hát: Đúng Lúc Gặp Gỡ Người – Bài Cốt 

Wǒmen kūle wǒmen xiàozhe 
Wǒmen táitóu wàng tiānkōng 
Xīngxīng hái liàngzhe jǐ kē 
Wǒmen chàngzhe shíjiān de gē 

Cái dǒngde xiānghù yǒngbào 
Dàodǐ shì wèile shénme 
Yīnwèi wǒ gānghǎo yùjiàn nǐ 
Liú xià zújì cái měilì 

Fēng chuī huā luò lèi rú yǔ 
Yīn wéi bùxiǎng fēnlí 
Yīnwèi gānghǎo yùjiàn nǐ 
Liú xià shí nián de qíxǔ 

Rúguǒ zài xiāngyù 
Wǒ xiǎng wǒ huì jìde nǐ 
Wǒmen kūle wǒmen xiàozhe 
Wǒmen táitóu wàng tiānkōng 

Xīngxīng hái liàngzhe jǐ kē 
Wǒmen chàngzhe shíjiān de gē 
Cái dǒngde xiānghù yǒngbào 
Dàodǐ shì wèile shénme 

Yīnwèi wǒ gānghǎo yùjiàn nǐ 
Liú xià zújì cái měilì 
Fēng chuī huā luò lèi rú yǔ 
Yīn wéi bùxiǎng fēnlí 

Yīnwèi gānghǎo yùjiàn nǐ 
Liú xià shí nián de qíxǔ 
Rúguǒ zài xiāngyù 
Wǒ xiǎng wǒ huì jìde nǐ 

Yīnwèi gānghǎo yùjiàn nǐ 
Liú xià zújì cái měilì 
Fēng chuī huā luò lèi rú yǔ 
Yīn wéi bùxiǎng fēnlí 

Yīnwèi gānghǎo yùjiàn nǐ 
Liú xià shí nián de qíxǔ 
Rúguǒ zài xiāngyù 
Wǒ xiǎng wǒ huì jìde nǐ 

Yīnwèi wǒ gānghǎo yùjiàn nǐ 
Liú xià zújì cái měilì 
Fēng chuī huā luò lèi rú yǔ 
Yīn wéi bùxiǎng fēnlí 

Yīnwèi gāng hǎo yùjiàn nǐ 
Liú xià shí nián de qíxǔ 
Rúguǒ zài xiāngyù 
Wǒ xiǎng wǒ huì jìde nǐ 


Cảm âm Gặp Người Đúng Lúc
4.9 (97.14%) 7 votes

One Response

  1. vinh 24/01/2019

Leave a Reply