Photoshop

Học photoshop online hoàn toàn miễn phí, kinh nghiệm có bao nhiêu chia sẻ bấy nhiêu. Cách xử lý ảnh bằng nhiều công cụ khác nhau trên phần mềm pts cs6.